arbetskamrat

arbetskamraten

arbetskamrater

arbetskamraterna

Substantiv
samhälle

Synonymer

Är en/ett