klabb

klabben
klabbar
klabbarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till klabb

Hur böjs ordet klabb på svenska?

Obestämd singular: klabb
Bestämd singular: klabben
Obestämd plural: klabbar
Bestämd plural: klabbarna

Hur används ordet klabb

  • "- Det är lite klabb och babb i perioder."

Vad betyder klabb inom skogsbruk ?

vedträ; (tjockt) trästycke, vedstycke

Möjliga synonymer till klabb

Relaterat till klabb

stöd

Diskussion om ordet klabb

klabba

klabbar
klabbade
klabbat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet klabba på svenska?

Presens: klabbar
Preteritum: klabbade
Supinum: klabbat

Vad betyder klabba inom vardagligt ?

fastna i klumpar, särskilt snö

Relaterat till klabba

orenlighet

fukt

oduglighet

gagnlöshet

betydelselöshet

Diskussion om ordet klabba