syll

[sʏl]
syllen
syllar
syllarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • joist  [ byggnadskonst ]

Hur uttalas ordet syll?

[sʏl]

Hur böjs ordet syll på svenska?

Obestämd singular: syll
Bestämd singular: syllen
Obestämd plural: syllar
Bestämd plural: syllarna

Hur används ordet syll

  • "Han konstaterar att det enligt rapporten vid undersökningstillfället växte mögel i det byggspill som lämnats i torpargrunden samt på en syll."
  • "I den är det tydligt att det finns fuktproblem i källaren och att det växer synligt mögel på gammalt byggspill och på en syll."
  • "Sliprar, eller syll, är tvärbalkarna i järnvägsspåret och är ofta gjorda av trä impregnerat med det cancerframkallande ämnet kreosot."
  • "Alla bärande delar i huset är av trä och reglar och syll är genomruttna."
  • "Det var en lastbil lastad med syll som fattade eld på E4 i höjd med Haga."

Vad betyder syll inom järnväg ?

Järnvägssliper, eller syll, är en balk som dels fördelar järnvägsspårets last över banvallen och dels, tillsammans med rälsbefästning och räler, bildar en styv "spårpanel" som säkerställer spårvidden och hindrar en solkurva. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sliper

Möjliga synonymer till syll

Relaterat till syll

stöd

Diskussion om ordet syll