jord

jorden

jordar

jordarna

Substantiv
geologi
jord
Visa bild Fotograf: Paleorthid
Jord är den blandning av lösa avlagringar, vatten, gaser och organiskt material som täcker jordens landyta

Synonymer

elektricitet
Minusdelen av två strömförande kablar, motsats "ledare"
  • Engelska
  • ground [ amerikansk engelska, elektricitet, elektronik ]
Ett område på landet
  • "Här är den jord där jag föddes, sa den gamle mannen"

Synonymer