hodgepodge

hodgepodges
Substantiv

Översättningar

Ordet hodgepodge har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom mat
  • Inom slang
  • Inom textil
mat
mat
slang
textil

Ordet hodgepodge inom mat

Översättningar (inom mat)

Ordet hodgepodge inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till hodgepodge (inom mat)

Ordet hodgepodge inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till hodgepodge (inom slang)

Ordet hodgepodge inom textil

Synonymer till hodgepodge (inom textil)

Diskussion om ordet hodgepodge