oddment

oddments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet oddment har 2 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom generell
meteorologi
generell

Ordet oddment inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Möjliga synonymer till oddment (inom meteorologi)

Ordet oddment inom generell

Synonymer till oddment (inom generell)

Uttryck till oddment (inom generell)

Möjliga synonymer till oddment (inom generell)

Möjliga synonymer till oddment (inom generell)

Diskussion om ordet oddment