grating

gratings
Substantiv

Översättningar

Synonymer till grating

Ordet grating har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom optik
mat
generell
optik

Ordet grating inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till grating (inom mat)

Ordet grating inom generell

Synonymer till grating (inom generell)

Ordet grating inom optik

Synonymer till grating (inom optik)

Diskussion om ordet grating

grating

Adjektiv

Översättningar (inom optik)

Synonymer till grating (inom optik)

Vad betyder grating inom sport ?

unpleasantly harsh or grating in sound

Möjliga synonymer till grating

Diskussion om ordet grating

grate

grate
grated
grated
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet grate

  • "grate one's teeth in anger"

Ordet grate har 3 betydelser

  • Inom brittisk engelska
  • Inom musik
  • Inom generell
brittisk engelska
musik
generell

Ordet grate inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Svenska

Ordet grate inom musik

Synonymer till grate (inom musik)

Ordet grate inom generell

make a grating or grinding sound by rubbing together

(inom generell)

Diskussion om ordet grate