genomdränka

genomdränker

genomdränkte

genomdränkt

genomdränk

Verb