fag

fags
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet fag har 4 betydelser

  • Inom sex
  • Inom utbildning
  • Inom tobaksrökning
  • Inom vardagligt
sex
utbildning
tobaksrökning
vardagligt

Vad betyder fag inom sex ?

a homosexual (male) person

Översättningar

Svenska

Synonymer till fag

Möjliga synonymer till fag

Ordet fag inom utbildning

Översättningar

Svenska

Ordet fag inom tobaksrökning

Översättningar

Svenska

Synonymer till fag

Möjliga synonymer till fag

Ordet fag inom vardagligt

a tiresome job

Översättningar

Svenska
  • slit  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till fag

fag

Substantiv

Översättningar

Svenska
  • fimp  [ tobaksrökning, brittisk engelska ]

Översättningar

Svenska
  • fimp  [ tobaksrökning, brittisk engelska ]

Möjliga synonymer till fag

fag

Verb

Översättningar

Svenska
  • slita  [ vardagligt ]

Vad betyder fag inom medicin ?

act as a fag for older boys, in British public schools

Översättningar

Svenska
  • slita  [ vardagligt ]

Synonymer till fag

Möjliga synonymer till fag