förblekna

förbleknar

förbleknade

förbleknat

förblekna

Verb