extra

Konjunktion

Översättningar

Hur används ordet extra

 • "Men när det gäller kunskapsnämnden vill jag ha tydligare besked, säger Patrik Hansson ( S ), som menar att det inte är aktuellt att skjuta till extra pengar till de tre nämnderna."
 • "Karlskrona Pride lägger i år extra fokus på paraden."
 • "För oss är Stefan nästan som en extra bandmedlem, eller kanske någon slags bandpappa."
 • "Det ställer stora krav på oss och det kräver extra resurser."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Det handlar om ett par tre barn extra som vi plockar in på varje ställe utöver det maxtal vi har sagt, som generellt för förskolan är 18 barn per avdelning, säger Torsten Berg, verksamhetschef förskolor Karlshamn."
 • "Den här gången satsar man extra mycket på paraden som kommer att gå av stapeln på lördagen den 3 juni."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."
 • "Påvens besök i Sverige känns extra stort för Olofströmsparet Hilario Urbano och Ruth Sastre som träffades genom en pilgrimsresa."
 • "Ge gärna ett extra leende när du kliver på bussen eller när du beställer ditt kaffe, för i veckan är det den vänliga veckan."

Vad betyder extra inom generell ?

utöver vad som är vanligt eller förväntat; ytterligare

Översättningar

Möjliga synonymer till extra

extra

Adverb

Översättningar

Vad betyder extra inom vardagligt ?

utöver vad som är vanligt eller förväntat; ytterligare

Översättningar

Möjliga synonymer till extra

extra

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet extra

 • "Men när det gäller kunskapsnämnden vill jag ha tydligare besked, säger Patrik Hansson ( S ), som menar att det inte är aktuellt att skjuta till extra pengar till de tre nämnderna."
 • "Karlskrona Pride lägger i år extra fokus på paraden."
 • "För oss är Stefan nästan som en extra bandmedlem, eller kanske någon slags bandpappa."
 • "Det ställer stora krav på oss och det kräver extra resurser."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Det handlar om ett par tre barn extra som vi plockar in på varje ställe utöver det maxtal vi har sagt, som generellt för förskolan är 18 barn per avdelning, säger Torsten Berg, verksamhetschef förskolor Karlshamn."
 • "Den här gången satsar man extra mycket på paraden som kommer att gå av stapeln på lördagen den 3 juni."
 • "De ska tillsammans hjälpas åt att samla in information och hålla extra koll."
 • "Påvens besök i Sverige känns extra stort för Olofströmsparet Hilario Urbano och Ruth Sastre som träffades genom en pilgrimsresa."
 • "Ge gärna ett extra leende när du kliver på bussen eller när du beställer ditt kaffe, för i veckan är det den vänliga veckan."

Vad betyder extra inom generell ?

utöver vad som är vanligt eller förväntat; ytterligare

Översättningar

Möjliga synonymer till extra

extra

Adverb

Hur används ordet extra

 • "an extra fast car"

Vad betyder extra inom generell ?

unusually or exceptionally

extra

extras
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet extra

 • "he always carried extras in case of an emergency"

Ordet extra har 4 betydelser

 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom film
 • Inom musik
sport
generell
film
musik

Vad betyder extra inom sport ?

something additional of the same kind

Översättningar

Svenska

Synonymer till extra

Möjliga synonymer till extra

Mindre vanlig betydelse av ordet extra inom generell

Översättningar

Mindre vanlig betydelse av ordet extra inom film

a minor actor in crowd scenes person with a walk-on (non-speaking) part

Översättningar

Svenska

Synonymer till extra

Möjliga synonymer till extra

Mindre vanlig betydelse av ordet extra inom musik

an additional edition of a newspaper (usually to report a crisis)

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till extra

extra

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet extra

 • "`extra' is a prefix in `an extrauterine pregnancy'"
 • "an extra pair of shoes"
 • "need extra help"
 • "extra ribs as well as other supernumerary internal parts"
 • "found some extra change lying on the dresser"

Ordet extra har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom media
generell
ALLMÄNT
media

Vad betyder extra inom generell ?

further or added (prefix) outside or beyond

Översättningar

Synonymer till extra

Möjliga synonymer till extra

Ordet extra inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till extra

Möjliga synonymer till extra

Ordet extra inom media

added to a regular schedule

Översättningar

Synonymer till extra

Möjliga synonymer till extra