experiment

experiment
experimented
experimented
Verb

Översättningar

Vad betyder experiment inom generell ?

to conduct a test or investigation, try out: "..willingness to experiment in this musical field.."

Möjliga synonymer till experiment

Diskussion om ordet experiment

experiment

experiments
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet experiment

 • "it was an experiment in living"
 • "not all experimentation is done in laboratories"
 • "as an experiment he decided to grow a beard"

Vad betyder experiment inom juridik ?

the act of conducting a controlled test or investigation the testing of an idea a venture at something new or different

Möjliga synonymer till experiment

Diskussion om ordet experiment

experiment

experimentet
experiment
experimenten
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet experiment på svenska?

Obestämd singular: experiment
Bestämd singular: experimentet
Obestämd plural: experiment
Bestämd plural: experimenten

Hur används ordet experiment

 • "– Vi gör lite olika experiment för att testa om en småstad en vanlig tisdag kan uppmuntra till möten, till lek och till lekfullhet."
 • "Du ingår i ett experiment där du har två val; ett gott och ett dåligt."
 • "Samma experiment har upprepats 156 gånger."
 • "Det kommer att göras genom bland annat att skoleleverna får genomföra lektioner och experiment om föroreningar och skräp i havet på och runt Marinmuseum."
 • "Ett experiment som nyligen gjordes i en åttondeklass och som"
 • "I NO har jag filmat genomgångar och experiment."
 • "Men efter ett antal experiment hittade jag en lösning som fick duga, säger Robert Johannesson."
 • "Gustavsborgs utegård blev på måndagen spelplats för en rad kemiska experiment."
 • "Texten spreds snabbt via sociala medier, men togs senare bort och förklarades då som ” ett socialt experiment ”."
 • "När det är svårt för äldre att träffa anhöriga under coronapandemin kan i stället vardagslunken brytas med kemiska experiment."

Vad betyder experiment inom utbildning ?

Fotograf: Wikipedia
test som utförs under kontrollerade förhållanden för att demonstrera något eller undersöka ifall en hypotes är sann

Möjliga synonymer till experiment

Relaterat till experiment

bevisföring

försök

prövning

upptäckt

Diskussion om ordet experiment

 • - 2021-05-07

  undersöka