esteem

esteem
esteemed
esteemed
Verb

Översättningar

Ordet esteem har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom valuta
  • Inom generell
ekonomi
valuta
generell

Ordet esteem inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till esteem (inom ekonomi)

Ordet esteem inom valuta

Synonymer till esteem (inom valuta)

Möjliga synonymer till esteem (inom valuta)

Ordet esteem inom generell

Synonymer till esteem (inom generell)

Möjliga synonymer till esteem (inom generell)

Diskussion om ordet esteem

esteemed

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till esteemed (inom generell)

Hur används ordet esteemed

  • "our esteemed leader"

Vad betyder esteemed inom generell ?

having an illustrious reputation; respected

Möjliga synonymer till esteemed

Diskussion om ordet esteemed