bland

blander
blandest
Adjektiv

Synonymer till bland

Hur används ordet bland

 • "a bland pudding"
 • "a bland diet for her irritated stomach"
 • "bland air"
 • "a bland diet"
 • "a bland little drama"

Ordet bland har 3 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom boende
ALLMÄNT
amerikansk engelska
boende

Vad betyder bland inom ALLMÄNT ?

lacking either stimulating or irritating characteristics

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till bland (inom ALLMÄNT)

Ordet bland inom amerikansk engelska

lacking taste or flavor or tang

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till bland (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till bland (inom amerikansk engelska)

Ordet bland inom boende

lacking stimulating characteristics; uninteresting

Översättningar (inom boende)

Synonymer till bland (inom boende)

Möjliga synonymer till bland (inom boende)

Diskussion om ordet bland

bland

Preposition

Översättningar (inom boende)

Hur används ordet bland

 • "Bristerna på skolorna landet runt har bland annat handlat om att ingen av företagets skolor erbjuder modersmålsundervisning och vissa skolor har inget skolbibliotek eller någon skolpsykolog."
 • "Rökningen bland unga minskar"
 • "– Man går på knäna i bland annat äldrenämnden och och jag tycker att det är rimlig att en del av de här kvalitetspengarna som kommunen har fått av Socialstyrelsen tillfaller äldrenämnden, säger kommunalrådet Börje Dovstad ( FP )."
 • "Projektet är ett samarbete mellan bland annat Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola."
 • "Julklapparna innehåller bland annat pennor, ritblock och tandkräm."
 • "Av det logistiska avtalet framgår det bland annat att totalt 28 000 rör ska levereras till hamnen, men att båda parter ska godkänna om det behövs mer yta."
 • "Jag träffade Zwarre första gången i december 1992 i Karlskrona och köpte mina första Börft-utgåvor, bland annat Arvid Tubas enda singel, några veckor senare."
 • "Eleven har bland annat tagot emot sms och samtal med kränkande innebörd och blivit utsatt under flera år."
 • "Barnen går runt bland höga solrosor och majsplantor som omger odlingslotten."
 • "– Särskilt glädjande är att vi fortsätter växa stort bland 35-49-åringarna."
 • "Bristerna på skolorna landet runt har bland annat handlat om att ingen av företagets skolor erbjuder modersmålsundervisning och vissa skolor har inget skolbibliotek eller någon skolpsykolog."
 • "Rökningen bland unga minskar"
 • "– Man går på knäna i bland annat äldrenämnden och och jag tycker att det är rimlig att en del av de här kvalitetspengarna som kommunen har fått av Socialstyrelsen tillfaller äldrenämnden, säger kommunalrådet Börje Dovstad ( FP )."
 • "Projektet är ett samarbete mellan bland annat Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola."
 • "Julklapparna innehåller bland annat pennor, ritblock och tandkräm."
 • "Av det logistiska avtalet framgår det bland annat att totalt 28 000 rör ska levereras till hamnen, men att båda parter ska godkänna om det behövs mer yta."
 • "Jag träffade Zwarre första gången i december 1992 i Karlskrona och köpte mina första Börft-utgåvor, bland annat Arvid Tubas enda singel, några veckor senare."
 • "Eleven har bland annat tagot emot sms och samtal med kränkande innebörd och blivit utsatt under flera år."
 • "Barnen går runt bland höga solrosor och majsplantor som omger odlingslotten."
 • "– Särskilt glädjande är att vi fortsätter växa stort bland 35-49-åringarna."

Vad betyder bland inom boende ?

som en del av en större helhet

Möjliga synonymer till bland

Diskussion om ordet bland

bland

Okänd ordklass

Hur används ordet bland

 • "Bristerna på skolorna landet runt har bland annat handlat om att ingen av företagets skolor erbjuder modersmålsundervisning och vissa skolor har inget skolbibliotek eller någon skolpsykolog."
 • "Rökningen bland unga minskar"
 • "– Man går på knäna i bland annat äldrenämnden och och jag tycker att det är rimlig att en del av de här kvalitetspengarna som kommunen har fått av Socialstyrelsen tillfaller äldrenämnden, säger kommunalrådet Börje Dovstad ( FP )."
 • "Projektet är ett samarbete mellan bland annat Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola."
 • "Julklapparna innehåller bland annat pennor, ritblock och tandkräm."
 • "Av det logistiska avtalet framgår det bland annat att totalt 28 000 rör ska levereras till hamnen, men att båda parter ska godkänna om det behövs mer yta."
 • "Jag träffade Zwarre första gången i december 1992 i Karlskrona och köpte mina första Börft-utgåvor, bland annat Arvid Tubas enda singel, några veckor senare."
 • "Eleven har bland annat tagot emot sms och samtal med kränkande innebörd och blivit utsatt under flera år."
 • "Barnen går runt bland höga solrosor och majsplantor som omger odlingslotten."
 • "– Särskilt glädjande är att vi fortsätter växa stort bland 35-49-åringarna."

Diskussion om ordet bland

bland

Adverb

Hur används ordet bland

 • "Bristerna på skolorna landet runt har bland annat handlat om att ingen av företagets skolor erbjuder modersmålsundervisning och vissa skolor har inget skolbibliotek eller någon skolpsykolog."
 • "Rökningen bland unga minskar"
 • "– Man går på knäna i bland annat äldrenämnden och och jag tycker att det är rimlig att en del av de här kvalitetspengarna som kommunen har fått av Socialstyrelsen tillfaller äldrenämnden, säger kommunalrådet Börje Dovstad ( FP )."
 • "Projektet är ett samarbete mellan bland annat Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola."
 • "Julklapparna innehåller bland annat pennor, ritblock och tandkräm."
 • "Av det logistiska avtalet framgår det bland annat att totalt 28 000 rör ska levereras till hamnen, men att båda parter ska godkänna om det behövs mer yta."
 • "Jag träffade Zwarre första gången i december 1992 i Karlskrona och köpte mina första Börft-utgåvor, bland annat Arvid Tubas enda singel, några veckor senare."
 • "Eleven har bland annat tagot emot sms och samtal med kränkande innebörd och blivit utsatt under flera år."
 • "Barnen går runt bland höga solrosor och majsplantor som omger odlingslotten."
 • "– Särskilt glädjande är att vi fortsätter växa stort bland 35-49-åringarna."

Vad betyder bland inom generell ?

som en del av en större helhet

Diskussion om ordet bland