bed

bed
bedded
bedded
Verb

Hur används ordet bed

  • "The children were bedded at ten o'clock"
  • "The inn keeper could bed all the new arrivals"

Ordet bed har 4 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom handel
fåglar
generell
vardagligt
handel

Vad betyder bed inom fåglar ?

put to bed

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till bed (inom fåglar)

Möjliga synonymer till bed (inom fåglar)

Ordet bed inom generell

furnish with a bed

Översättningar (inom generell)

Ordet bed inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bed (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bed (inom vardagligt)

Ordet bed inom handel

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till bed (inom handel)

Diskussion om ordet bed

bedding

beddings
Substantiv

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till bedding (inom handel)

Ordet bedding har 2 betydelser

  • Inom boende
  • Inom geologi
boende
geologi

Vanligast betydelse av ordet bedding inom boende

Översättningar (inom boende)

Svenska

Synonymer till bedding (inom boende)

Möjliga synonymer till bedding (inom boende)

Ordet bedding inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till bedding (inom geologi)

Diskussion om ordet bedding