avfärd

avfärden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till avfärd

Vad betyder avfärd inom bildligt ?

det att en /lång/ resa påbörjas

Möjliga synonymer till avfärd

Relaterat till avfärd

rörelse

tillbakagång

landresa

början

avgång

Diskussion om ordet avfärd