sjukresa

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet sjukresa

  • "Här tyckte handikappsföreningarna att det nuvarande reglemetet var otidsenligt och man ville ha mer ersättning för sjukresa med egen bil."
  • "Alla hallänningar har rätt till betald sjukresa i samband med sjukhusbesök."
  • "Betald sjukresa i Halland gäller bara för resor till och från adressen där man står skriven."
  • "Samtalet till ambulansen kom vid halv två-tiden natten till den 21 oktober i fjol, men beskedet från ambulanspersonalen blev att det räckte att beställa en vanlig sjukresa till klockan 8.45 följande morgon."
  • "Anhöriga hade kallat på ambulans då man ansåg att personen försämrats, men ambulanspersonalen ansåg att transporten kunde ske med sjukresa."
  • "I stället ordnas då med sjukresa."
  • "Region Jönköpings län låter nu de som fyllt 70 år och som har behov av sjukresa eller färdtjänst åka ensamma i fordonet."
  • "Ändringen om ensamåkning vid sjukresa eller färdtjänst gäller under coronapandemin eller året ut."
  • "Spruta kommer att ges på Coop Arena och de kallade kan få hjälp med färdtjänst eller taxi – men det pågår en diskussion i hela landet om ” sjukresa ”."
  • "Det har i hela Sverige pågått en diskussion om de i riskgrupp har rätt till sjukresa för att slippa åka kollektivt och då utsätta sig för fara."

Relaterat till sjukresa

rörelse

Diskussion om ordet sjukresa