jungfruresa

jungfruresan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet jungfruresa

  • "Enligt planerna ska den nyrenoverade färjan gör sin jungfruresa i morgon från Gdynia i Polen."
  • "Sin jungfruresa genomförde Gerda 2006."
  • "– Det är tråkigt att vi inte kan göra en jungfruresa med de nya tågen idag, men tyvärr måste vi ställa in när vädret ställer till det, säger Carl-Johan Sjöberg vd länstrafiken."
  • "Bredvid den bottengrop där Vasa låg i några hundra år efter sin korta jungfruresa 1628 sökte man i första hand en kranbalk och en 2,5 meter hög krigsskulptur."
  • "Och efter 14 år på varvet, gjorde Eric Nordevall II sin dramatiska jungfruresa 2011 till Stockholm där den efter pompa och ståt fick dras loss efter att ha gått på grund under sin hemresa."
  • "Efter elva år är Erik Nordevall II nu på väg på sin jungfruresa upp till Stockholm."
  • "Det har tagit elva år att bygga henne, och nu är hon ute på sin jungfruresa."
  • "Det tog några timmar att lasta av det tunga fordonet och därefter kördes en kort jungfruresa från Strandvägen till Spårvagnshallen på Djurgården."
  • "Det var den 10 april 1912 som oceanångaren Titanic lämnade kajen vid Southampton i England, för att åka på sin jungfruresa med destination New York i USA."
  • "Delvis bestående av stål från World Trade Center, tvillingtornen som rasade i terrordåden den 11 september 2001, stävade marinfartyget USS New York på måndagen in i New Yorks hamn på sin jungfruresa och hälsades av tusentals människor längs Hudsonfloden."

Vad betyder jungfruresa inom samfärdsel ?

Fotograf: Wikipedia
ett fartygs första egentliga resa. Innan fartyget tas i bruk genomgår det testning, där också provturer ingår. Jungfruresan är den första resan efter att fartyget befunnits vara i skick, överlåtits och tagits i bruk. Regalskeppet Vasa och Titanic sjönk under sina jungfruresor. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jungfruresa

Möjliga synonymer till jungfruresa

Relaterat till jungfruresa

rörelse

Diskussion om ordet jungfruresa