turné

turnén

turnéer

turnéerna

Substantiv
turné
Turné åsyftar på när ett sällskap omkringreser för att uppträda.
Bilden: Iron Maiden på turné

Synonymer