array

array
arrayed
arrayed
Verb

Översättningar

Synonymer till array

Ordet array har 5 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom juridik
 • Inom kläder
 • Inom militärväsen
 • Inom norgespec
teknik
juridik
kläder
militärväsen
norgespec

Vanligast betydelse av ordet array inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till array (inom teknik)

Möjliga synonymer till array (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet array inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till array (inom juridik)

Mindre vanlig betydelse av ordet array inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet array inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet array inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till array (inom norgespec)

Möjliga synonymer till array (inom norgespec)

Diskussion om ordet array

array

arrays
Substantiv

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till array (inom norgespec)

Hur används ordet array

 • "his tools were in an orderly array on the basement wall"
 • "it was a bewildering array of books"

Ordet array har 5 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom data
 • Inom generell
 • Inom samhälle
 • Inom post
juridik
data
generell
samhälle
post

Ordet array inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska
 • jury  [ juridik ]

Synonymer till array (inom juridik)

Möjliga synonymer till array (inom juridik)

Ordet array inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till array (inom data)

Möjliga synonymer till array (inom data)

Ordet array inom generell

an orderly arrangement

Ordet array inom samhälle

especially fine or decorative clothing

Översättningar (inom samhälle)

Synonymer till array (inom samhälle)

Möjliga synonymer till array (inom samhälle)

Ordet array inom post

Översättningar (inom post)

Svenska

Synonymer till array (inom post)

Möjliga synonymer till array (inom post)

Diskussion om ordet array