emblazon

emblazon
emblazoned
emblazoned
Verb

Översättningar

Synonymer till emblazon

Ordet emblazon har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom färg
  • Inom generell
juridik
färg
generell

Ordet emblazon inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet emblazon inom färg

Synonymer till emblazon (inom färg)

Möjliga synonymer till emblazon (inom färg)

Ordet emblazon inom generell

decorate with heraldic arms

Synonymer till emblazon (inom generell)

Diskussion om ordet emblazon