överraska

överraskar

överraskade

överraskat

överraska

Verb
  • "Stormen överraskade dem nära Minneola"

Synonymer
överraskad

Adjektiv
av nattmörker

Synonymer