över

Adjektiv

Synonymer
över

Adverb

Synonymer

över

Adverbial

över

Preposition
  • "Han har kastat skräp över hela rummet"
  • "Hon lever över sina tillgångar"
  • "Jag gråter över detta"

Synonymer

över

Partikel

Synonymer