äkta

äktar

äktade

äktat

äkta

Verbäkta

Adjektiv
Vanligast
Vanlig
Mindre vanlig

Synonymer

Mindre vanlig

Synonymer

Ovanlig vardagligt

äkta

Uttrycksadverb