wobble

wobbles
Substantiv

Översättningar

Vad betyder wobble inom sjöfart ?

a rocking motion

Översättningar

Möjliga synonymer till wobble

wobble

wobble
wobbled
wobbled
Verb

Översättningar

Hur används ordet wobble

  • "His voice wobbled with restrained emotion"
  • "The old cart wobbled down the street"
  • "His knees wobbled"

Ordet wobble har 4 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
fordon
generell
ekonomi
generell

Ordet wobble inom fordon

Översättningar

Möjliga synonymer till wobble

Ordet wobble inom generell

move unsteadily

Synonymer till wobble

Ordet wobble inom ekonomi

Synonymer till wobble

Möjliga synonymer till wobble

  • list [ seafaring ]

Ordet wobble inom generell

Synonymer till wobble