uppjaga

uppjagar

uppjagade

uppjagat

uppjaga

Verbuppjagad

Adjektiv

uppjagat

Adverb