statistisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet statistisk

  • "Men eftersom endast 50 personer som är homo- och bisexuella i Blekinge svarat på enkäten är den inte statistisk säkerställd."
  • "Blekinge, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten har de lägsta andelarna utsatta hushåll 2010 i Sverige, nivåer som med statistisk säkerhet också skiljer sig från riksgenomsnittet och från flertalet andra län."
  • "– Jag sitter i kunskapsnämnden och vi får signaler genom den statistisk vi får tilhanda vad gäller antalet godkända elever."
  • "– Hennes påstående saknar statistisk grund."
  • "Uppgången är inte statistisk säker, men det är ökningen sedan augusti då partiet hade 6,2 procent."
  • "Det är statistisk som kommunerna själva lämnat till Statistiska centralbyrån."
  • "– De rönen bygger på en felaktig statistisk metod, säger László Tabár som avvisar kritiken."
  • "En av annonserna innehöll bara statistisk fakta över offer som drabbats av svält och sjukdomar."
  • "En statistisk förändring"
  • "– Men när de såg de båda projekten intill varandra så gav de ändå lika mycket eller mer till det projekt som bara innehöll statistisk fakta."

Vad betyder statistisk inom matematik ?

som avser statistik

Diskussion om ordet statistisk