numerisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet numerisk

  • "När yngsta barnet började skolan började Gudrun för sin del att studera numerisk analys ( matematik och statistik ) och lärde sig tidigt att använda dator."
  • "” Med hjälp av chocktrycken och numerisk modellering har vi sedan kunnat rekonstruera den ursprungliga nedslagskratern, och kunnat bestämma dess storlek till 60 kilometer i diameter."
  • "” Med hjälp av chocktrycken och numerisk modellering har vi sedan kunnat rekonstruera den ursprungliga nedslagskratern, och kunnat bestämma dess storlek till 60 kilometer i diameter."
  • "– En numerisk gräns för antal uppdrag kan ge negativa effekter i stället för positiva."
  • "Denna information är numerisk och inte personlig och det går inte att identifiera er ”, skriver banken."
  • "Den brittiske matematikern Nick Trefethen, professor i numerisk analys vid Oxfords universitet anser därför att formeln är bristfällig."
  • "” Med hjälp av chocktrycken och numerisk modellering har vi sedan kunnat rekonstruera den ursprungliga nedslagskratern, och kunnat bestämma dess storlek till 60 kilometer i diameter."
  • "” Med hjälp av chocktrycken och numerisk modellering har vi sedan kunnat rekonstruera den ursprungliga nedslagskratern, och kunnat bestämma dess storlek till 60 kilometer i diameter."

Vad betyder numerisk inom generell ?

som (direkt) rör tal angivna med siffra|siffror, ofta approximativa sådana i motsats till exakta uttryck

Möjliga synonymer till numerisk

Diskussion om ordet numerisk