mätbar

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet mätbar

  • "För två år sedan, 2015, fanns det ingen mätbar snömängd i Våmhus."
  • "– Deatons forskning har gjort det enklarare att förstå konsumtionen och göra den mätbar."
  • "Konsten är till skillnad från skolans alla fackämnen inte mätbar, och därmed en frizon, ett ställe att andas ut på."
  • "Handeln med utsläppsrätter har inte fått önskad effekt, att tvinga industrierna till mer klimatvänliga anläggningar, det är fortfarande billigt att släppa ut koldioxid ( förra året skärptes systemet och priset på utsläppsrätter har femfaldigats men det har ännu någon mätbar effekt )."
  • "I förhållande till den internationellt överenskomna standardtiden ( UTC ) behöver därför tiden kompenseras, även om jordrotationens inbromsning är så liten att den knappt är mätbar."
  • "Den halländska shoppingorten fick mätbar nederbörd 40 dygn i rad, med start 29 november och till och med i lördags."
  • "Håkan Juholt kontrade med att skolan måste bejaka både kreativitet och mätbar kunskap och efterlyste sänkta avgifter i den kommunala musikskolan."
  • "Jag kan tänka mig att den här snön blir mätbar, säger hon."
  • "I fredags fanns det ingen mätbar."
  • "Rutinmässiga mammografiundersökningar på friska kvinnor har ingen mätbar effekt på dödligheten i bröstcancer, hävdar danska forskare i en kritisk genomgång."

Rim på mätbar

Diskussion om ordet mätbar