analytisk

Adjektiv

Hur används ordet analytisk

  • "– Toni passar perfekt in i den kravprofil som vi har satt upp när vi har jagat ny tränare där några av egenskaperna vi har letat efter har varit individuell utveckling, engagemang, analytisk förmåga och en modern ledarstil, säger ordförande Rickard Eriksson på klubbens hemsida."
  • "– Vi använder hemtentor för att testa en viss typ av kunskap och färdigheter, så som analytisk förmåga och att man kan föra ett resonemang."
  • "– De största utsläppen kommer på de platser där vi har mest folk och volym av avloppsvatten och då blir ju Helsingborg och Malmö ganska stora utsläppspunkter, säger Erland Björklund, professor i analytisk kemi vid Högskolan i Kristianstad."
  • "Hon är kunnig, intelligent, skarp och analytisk och dessutom både rolig och trevlig ”, skriver Andersson på Facebook om Dadgostars kandidatur."
  • "Hon är kunnig, intelligent, skarp och analytisk och dessutom både rolig och trevlig ”, skrev Ulla Andersson på Facebook när Dadgostar i går berättade om sin kandidatur."
  • "– De jobb som troligen kommer finnas kvar i framtiden är de människonära och de som kräver en väldigt analytisk förmåga och de som kräver högskoleutbildning."
  • "Olof Beck, professor i analytisk farmakologi, ansåg till exempel i en rapport i augusti i fjol att Rättsmedicinalverkets analys av den lilla mängden blod på tre milliliter inte höll måttet."
  • "RMV:s metoder för att analysera tiopental är undermåliga och analysresultatet inte alls tillförlitligt, enligt försvarets vittne Olof Beck, professor i analytisk klinisk farmakologi."
  • "Det är nästan omöjligt att dölja ett kärnvapenprov och det beror i hög grad på en svensk forskare : Tuula Larson, doktorand i analytisk kemi vid Stockholms universitet."
  • "– Det är den första studien som visar ett etablerat samband, säger Jana Weiss vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet."

Diskussion om ordet analytisk