logaritmisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet logaritmisk

  • "En logaritmisk skala har fördelen att den tydligare visar procentuella förändringar i ökningstakten än en linjär skala."
  • "Om en logaritmisk kurva planar ut betyder det att den procentuella ökningstakten minskar."
  • "Den vanligaste måttstocken är Richterskalan, som är logaritmisk."
  • "Den vanligaste måttstocken är Richterskalan, som är logaritmisk."

Vad betyder logaritmisk inom matematik ?

som baseras på logaritmer, som är proportionell mot logaritmen för ett visst tal

Diskussion om ordet logaritmisk