sophög

sophögen

sophögar

sophögarna

Substantiv
trädgårdskonst