sköka

skökan

skökor

skökorna

Substantiv

Synonymer