set out

set out
set out
set out
Verb

Översättningar

Ordet set out har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom musik
data
generell
musik

Ordet set out inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till set out (inom data)

Ordet set out inom generell

Synonymer till set out (inom generell)

Uttryck till set out (inom generell)

Möjliga synonymer till set out (inom generell)

Möjliga synonymer till set out (inom generell)

Ordet set out inom musik

Synonymer till set out (inom musik)

Möjliga synonymer till set out (inom musik)

Diskussion om ordet set out

get-out

get-outs
Substantiv

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet get-out har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ekonomi
generell
ekonomi

Ordet get-out inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till get-out (inom generell)

Ordet get-out inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Diskussion om ordet get-out

let-out

let-outs
Substantiv

Översättningar (inom ekonomi)

Diskussion om ordet let-out