start up

start up
started up
started up
Verb

Översättningar

Ordet start up har 3 betydelser

  • Inom handel
  • Inom generell
  • Inom generell
handel
generell
generell

Ordet start up inom handel

Översättningar

Möjliga synonymer till start up

Ordet start up inom generell

Ordet start up inom generell

Synonymer till start up

Möjliga synonymer till start up