muffle

muffles
Substantiv

Översättningar

Vad betyder muffle inom zoologi ?

a kiln with an inner chamber for firing things at a low temperature

Möjliga synonymer till muffle

Diskussion om ordet muffle

muffle

muffle
muffled
muffled
Verb

Översättningar

Ordet muffle har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom film
bildligt
musik
generell
film

Ordet muffle inom musik

om trummor

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet muffle inom generell

deaden (a sound or noise

Synonymer till muffle (inom generell)

Uttryck till muffle (inom generell)

Möjliga synonymer till muffle (inom generell)

Ordet muffle inom film

Synonymer till muffle (inom film)

Möjliga synonymer till muffle (inom film)

Diskussion om ordet muffle