laska

laskar

laskade

laskat

laska

Verb
Vanligast snickeri
fogning där ett trästycke kan inpassas i ett annat
skarva trä- eller järnstycken, alt. sy ihop skinn eller läder