kod

koden

koder

koderna

Substantiv
data biologi
kod
Kodning avser översättning av data eller information från en form till en annan. Översättning av kodad data till ursprunglig form kallas avkodning.
  • "Signalkod"
  • "Da Vinci-koden"
  • "genetisk kod"
  • Engelska
  • code [ ALLMÄNT ]

Synonymer

Synonymer

  • Engelska
  • code [ ALLMÄNT ]