klocka

klockan

klockor

klockorna

Substantiv
ur

Synonymer

Har undergrupp

Har del

Övrig relation
klocka

klockar

klockade

klockat

klocka

Verb
sömnad