innerlig

innerligare

innerligast

Adjektivinnerligt

Adverb

Synonymer