impart

impart
imparted
imparted
Verb

Översättningar

Ordet impart har 5 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom norgespec
  • Inom bildligt
  • Inom juridik
religion
generell
norgespec
bildligt
juridik

Ordet impart inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till impart (inom religion)

Ordet impart inom generell

tell, give knowledge

Synonymer till impart (inom generell)

Ordet impart inom norgespec

Synonymer till impart (inom norgespec)

Möjliga synonymer till impart (inom norgespec)

Ordet impart inom bildligt

Synonymer till impart (inom bildligt)

Möjliga synonymer till impart (inom bildligt)

Ordet impart inom juridik

Synonymer till impart (inom juridik)

Diskussion om ordet impart