homolog

homologs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder homolog inom biologi ?

organ eller vävnad från samma art

Möjliga synonymer till homolog

Diskussion om ordet homolog

homolog

homologen
homologer
homologerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet homolog på svenska?

Obestämd singular: homolog
Bestämd singular: homologen
Obestämd plural: homologer
Bestämd plural: homologerna

Vad betyder homolog inom biologi ?

homolog bildning, motsvarighet

Diskussion om ordet homolog