hedendom

hedendomen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till hedendom

Hur används ordet hedendom

  • "Enligt arkeologen Emma Karlsson vid Länsmuseet i Linköping är fyndet sensationellt och ett exempel på en grav från ett tidigt skede av över- gångsperioden mellan hedendom och kristen tid."
  • "Det är med andra ord ett exempel på en grav från ett tidigt skede av övergångsperioden mellan hedendom och kristen tid."
  • "Asatro och hedendom tycks vara på väg tillbaka."
  • "Resultaten hittills ger en helt ny bild av hur och när Västergötland gick över från hedendom till kristendom."

Rim på hedendom

Vad betyder hedendom inom religion ?

Hedendom eller paganism (från latin paganus, "lantlig") är en term som ur ett västerländskt perspektiv har kommit att innefatta ett brett omfång av andliga eller rituella utövanden eller övertygelser inom folktro och polyteistiska religioner http://sv.wikipedia.org/wiki/Hedendom

Möjliga synonymer till hedendom

Diskussion om ordet hedendom