hassle

hassles
Substantiv

Översättningar

Ordet hassle har 3 betydelser

  • Inom brittisk engelska
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom generell
brittisk engelska
vanliga uttryck
generell

Ordet hassle inom brittisk engelska

Översättningar

Möjliga synonymer till hassle

Ordet hassle inom vanliga uttryck

Synonymer till hassle

Möjliga synonymer till hassle

Ordet hassle inom generell

disorderly fighting

Synonymer till hassle

hassle

hassle
hassled
hassled
Verb

Översättningar

Översättningar

Synonymer till hassle

Möjliga synonymer till hassle