höja

['hö,ja]
höjer
höjde
höjt
Verb

Synonymer till höja

Hur uttalas ordet höja?

['hö,ja]

Hur böjs ordet höja på svenska?

Presens: höjer
Preteritum: höjde
Supinum: höjt

Hur används ordet höja

 • "– För tio år sedan var det väldigt ovanligt men i dag är det få arkeologer som skulle höja på ögonbrynen, säger Pär Karlsson, arkeolog och prospekteringsansvarig på Riksantikvarieämbetet."
 • "Genom att hitta bättre användning för överbliven mark så kan vi höja tätheten i stadsdelen utan att inkräkta på omtyckta boendemiljöer och grönytor."
 • "Den kontroversielle Thaksin blev snabbt populär på landsbygden genom sina program för att höja de fattigas levnadsstandard."
 • "Flera OECD-länder har redan höjt pensionsåldern eller beslutat att det ska ske i stora eller små steg, som Tyskland och Spanien, där man under en 15-årsperiod successivt ska höja 65-årsgränsen till 67."
 • "Möjligen höja intjänandetaket."
 • "Dessutom har ju världslöparen Abeba Aregawi kommit in vilket också kan höja självförtroendet i den svenska truppen."
 • "Att höja skatten på tobak är populärt."
 • "Tjejer som är nybörjare måste lära sig att ta plats och lära sig använda sin kropp fysiskt – även höja rösten."
 • "I bakgrunden låg en ambition att höja Sandbackaelevernas svaga studieresultat."
 • "Det handlar bland annat om åtgärder för att hejda prishöjningar, införa allmänna försäkringar och höja minimilönen till knappt 1300 kronor per månad."
 • "E22-sträckan ska få viltstängsel och viltpassager för att höja säkerheteten."
 • "Enligt Tommy Ahlquist, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Ronneby, försöker de jobba på att höja lönerna generellt för de olika lärargrupperna för att locka hit fler lärare."
 • "I veckan avslutade ungdomarna projektet som gick ut på att både praktiskt och teoretiskt höja den egna kompetensen."
 • "– Genom att höja upp till tre meter tycker vi att vi skapar beredskap den vägen säger stadsarkitekt Hans Gylling till Blekinge Läns Tidning."
 • "Det är fina killar som kommer att kunna höja laget spelmässigt men också bidra med sina erfarenheter av spel på hög nivå."
 • "Den utdragna arrendetvisten har nu avgjorts av hovrätten, som ändrade arrendenämndens tidigare beslut att höja avgiften med 30 procent."
 • "– Vi vill ju också höja dagarna, att ha öppet fler dagar i veckan."
 • "Tanken var att det skulle höja kvaliteten på verksamheten."
 • "Karlskrona kommun har redan utdömt en sanktionsavgift på drygt 60.000 kronor mot bolaget – och kommer, om inga åtgärder vidtas, att höja straffavgiften till närmare 130.000 kronor."
 • "Socialdemokraterna i Karlskrona vill höja kommunalskatten med 70 öre."

Ordet höja har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
bildligt
vardagligt
musik

Vad betyder höja inom bildligt ?

flytta något uppåt (från marken på en himlakropp)

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till höja (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet höja inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till höja (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till höja (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet höja inom musik

Synonymer till höja (inom musik)

 • öka [ vardagligt ]

Diskussion om ordet höja