gröngöling

gröngölingen
gröngölingar
gröngölingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet gröngöling på svenska?

Obestämd singular: gröngöling
Bestämd singular: gröngölingen
Obestämd plural: gröngölingar
Bestämd plural: gröngölingarna

Ordet gröngöling har 2 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom fåglar
nedsättande
fåglar

Vad betyder gröngöling inom nedsättande ?

Gröngöling (Picus viridis) är en fågel inom familjen hackspettar. Den är en stannfågel som förekommer i västra och sydvästra Asien, samt i större delen av Europa förutom på vissa öar och i de nordligaste områdena http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6ng%C3%B6ling

Översättningar

Engelska

Synonymer till gröngöling

Möjliga synonymer till gröngöling

Ordet gröngöling inom fåglar

Gröngöling (Picus viridis) är en fågel inom familjen hackspettar. Den är en stannfågel som förekommer i västra, och sydvästra Asien, samt i större delen av Europa förutom på vissa öar och i de nordligaste områdena, och är en av de vanligaste hackspettarna i Europa. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6ng%C3%B6ling

Översättningar

Engelska