gimmick

gimmicks
Substantiv

Översättningar

Ordet gimmick har 3 betydelser

 • Inom sport
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
sport
vardagligt
generell

Ordet gimmick inom vardagligt

Synonymer till gimmick (inom vardagligt)

Ordet gimmick inom generell

Synonymer till gimmick (inom generell)

Diskussion om ordet gimmick

gimmick

gimmicken
gimmickar
gimmickarna
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gimmick (inom generell)

Hur böjs ordet gimmick på svenska?

Obestämd singular: gimmick
Bestämd singular: gimmicken
Obestämd plural: gimmickar
Bestämd plural: gimmickarna

Hur används ordet gimmick

 • "Han berättar hur allt började som en gimmick – och sedan egentligen aldrig tog slut."
 • "– Det gjorde vi som en gimmick på en bilutställning i Ronneby inför publik."
 • "Satsningar på spelande över nätet, en innovativ gimmick, och en tung speltitel – men ett oväntat högt pris, återkommande avgifter och ett i övrigt skralt spelutbud."
 • "Dessutom pratade han konstant med sina fotografer, en gimmick som han var ensam om."
 • "Och så måste man hitta ett sound eller en gimmick som går hem hos publiken och som man är ensam om."
 • "Jag tycker mest att det är en gimmick."
 • "Det låter ju fint, men frågan är hur mycket som är gimmick och hur mycket skärmarnas storlek och placering egentligen hjälper till i nyhetsurvalet."
 • "Den amerikanske utrikesministern John Kerry som befinner sig på rundresa i Mellanöstern uppmanade också parterna på söndagen att inte betrakta förhandlingarna som en ” gimmick ”."

Vad betyder gimmick inom generell ?

utmärkande attribut, ofta ett något lustigt sådant

Möjliga synonymer till gimmick

Diskussion om ordet gimmick