främmande

främmandet
främmanden
främmandena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till främmande

Hur böjs ordet främmande på svenska?

Obestämd singular: främmande
Bestämd singular: främmandet
Obestämd plural: främmanden
Bestämd plural: främmandena

Hur används ordet främmande

 • "Enligt Must har främmande makt har även visat att man tar större risker för att nå sina mål."
 • "– Det rör sig om personer som vi har kunnat identifiera och som kan knytas till främmande makts underrättelsetjänst, säger Jan Kinnander, ställföreträdande chef på säkerhetskontoret vid Must till tidningen."
 • "Staten ska få ett större inflytande än i dag över kommuner och enskilda, när det gäller säkerhetsskyddet av Sverige i förhållande till främmande makt."
 • "Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, slår fast att det rör sig om personer som kan kopplas till främmande makt och som befunnit sig på platser där Försvarsmaktens ” skyddsvärda tillgångar finns ”."
 • "Sannolikheten att ett terrorattentat skulle hända här känns lite främmande, säger Ulf Melander, säkerhetschef i Karlshamn."
 • "Personer med anknytning till främmande makts underrättelsetjänst har identifierats på platser i Sverige som är av vikt för totalförsvaret."
 • "Dels för kaninerna men också för att det förstår det all samvaro mellan kaninägare man kan inte åka till varandra och hälsa på, det är ju ingen som vill ha någon främmande i sin kaningård, säger Erik Eriksson som varit kaninuppfödare i Olofström i 40 år."
 • "Både Säpo och försvarsmakten gör bedömningen att det ständigt pågår främmande underrrättelseinhämtning mot Sverige, skriver man på sin"
 • "Bara någon timme senare var det dags igen, när personal på ett äldreboende i Backaryd uppmärksammade två främmande kvinnor som kom ut ur en lägenhet, innan de lämnade boendet."
 • "Därefter samtalar de på ett främmande språk, men telefonsamtalet översätts aldrig och på grund av missförstånd inom polisen raderas samtliga avlyssningar."
 • "Enligt Must har främmande makt har även visat att man tar större risker för att nå sina mål."
 • "– Det rör sig om personer som vi har kunnat identifiera och som kan knytas till främmande makts underrättelsetjänst, säger Jan Kinnander, ställföreträdande chef på säkerhetskontoret vid Must till tidningen."
 • "Staten ska få ett större inflytande än i dag över kommuner och enskilda, när det gäller säkerhetsskyddet av Sverige i förhållande till främmande makt."
 • "Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, slår fast att det rör sig om personer som kan kopplas till främmande makt och som befunnit sig på platser där Försvarsmaktens ” skyddsvärda tillgångar finns ”."
 • "Sannolikheten att ett terrorattentat skulle hända här känns lite främmande, säger Ulf Melander, säkerhetschef i Karlshamn."
 • "Personer med anknytning till främmande makts underrättelsetjänst har identifierats på platser i Sverige som är av vikt för totalförsvaret."
 • "Dels för kaninerna men också för att det förstår det all samvaro mellan kaninägare man kan inte åka till varandra och hälsa på, det är ju ingen som vill ha någon främmande i sin kaningård, säger Erik Eriksson som varit kaninuppfödare i Olofström i 40 år."
 • "Både Säpo och försvarsmakten gör bedömningen att det ständigt pågår främmande underrrättelseinhämtning mot Sverige, skriver man på sin"
 • "Bara någon timme senare var det dags igen, när personal på ett äldreboende i Backaryd uppmärksammade två främmande kvinnor som kom ut ur en lägenhet, innan de lämnade boendet."
 • "Därefter samtalar de på ett främmande språk, men telefonsamtalet översätts aldrig och på grund av missförstånd inom polisen raderas samtliga avlyssningar."

Vad betyder främmande inom generell ?

som är obekant eller okänd; som inte hör hemma; ovanlig, besynnerlig, underlig

Möjliga synonymer till främmande

Diskussion om ordet främmande

främmande

Adverb

Vad betyder främmande inom generell ?

som är obekant eller okänd; som inte hör hemma; ovanlig, besynnerlig, underlig

Möjliga synonymer till främmande

Diskussion om ordet främmande

främmande

Adjektiv

Vad betyder främmande inom bildligt ?

som är obekant eller okänd; som inte hör hemma; ovanlig, besynnerlig, underlig

Relaterat till främmande

avvikelse

avskildhet

avstånd

relationslöshet

utskiljning

enstöring

olikhet

yttre väsen

relationslöshet

Diskussion om ordet främmande