irrlärig

Adjektiv

Synonymer till irrlärig

Vad betyder irrlärig inom generell ?

som avviker från ett trossamfunds officiella lära eller sprider avvikande ideologi; kättersk

Möjliga synonymer till irrlärig

Diskussion om ordet irrlärig