panteistisk

Adjektiv
religion
som avser läran att Gud och universum är ett